หมึกลวก

หมึกลวก

Ingredients

  • ต้นหอม
  • /
  • ผัก
  • /
  • หมีก
  • /
  • อาหารทะเล
  • /