ปลาเต๋าเต้ยทอดราดน้ำปลา

ปลาเต๋าเต้ยทอดราดน้ำปลา

Ingredients

  • ปลา
  • /
  • ปลาเต๋าเต้ย
  • /
  • อาหารทะเล
  • /