ปลากระพงทอดกระเทียม

ปลากระพงทอดกระเทียม

Ingredients

  • กระเทียม
  • /
  • ปลา
  • /
  • ปลากระพง
  • /
  • อาหารทะเล
  • /