แกงส้มปูทะเลเนื้อ

แกงส้มปูทะเลเนื้อ

Ingredients

  • กระชาย
  • /
  • ปู
  • /
  • ปูทะเล
  • /
  • อาหารทะเล
  • /
  • เครื่องเทศ
  • /