ปูทะเลเนื้อผัดผงกะหรี่

ปูทะเลเนื้อผัดผงกะหรี่

Ingredients

 • ต้นหอม
 • /
 • ปู
 • /
 • ปูทะเล
 • /
 • ผัก
 • /
 • ผักชี
 • /
 • อาหารทะเล
 • /